Jag har för avsikt att till midsommar, samt vecka 2 i juli, arrangera kombitillställningar med meditation, målande och teori. Jag har en liten kursgård, mitt i den vackra fryksdalsnaturen, för 5-15 personer plus ev boende i småstugor. Välkomna!