Det finns massor av böcker, skollitteratur och annat, men utöver mina egna (1 och2) rekommenderas:

1. Kvanthopp - se människan, 2011 ISBN 978-91-86819-21-7. Vision, mystik och teori längs vägen till insikt om ett som det tycks holistiskt holografiskt medvetande. Poesi, litteraturstudium och egen erfarenhet. 
 
2. Naturens Gyllene Snitt och Cirkelns Kvadratur över Värmland - en andlig utmaning, 2013.
ISBN 978-91-637-2861-7.

Grundad på en tioårig upptäckt av kyrkkrysslinjer med överliggande mönster. Geografiska avstånd som naturserietal och harmonierande tonfrekvenser över Europa, med anknytning till Cheopspyramiden i Giza.

Ett ovedersägligt bevis för en intelligens överstigande vår.Med det var först med förrförra årets möte med gyllene snitt i forntida matematik som bollen lossnade.

3. Det holografiska paradigmet och andra paradoxer. Ken Wilber, Korpen 1986.
ISBN 91 7374 090 X.

Wilber är vetenskapsjournalist och har senare givit ut en mängd böcker, även på svenska. Tidig och därmed enklare greppbar översikt.

4. Bortre orientens mästares liv och lära. Baird T Spalding, 80-talet (slut på Edista, se antikvariat eller Regnbågsförlaget).

En vetenskapsexpedition utsänd att leta lertavlor i Himalaya 1894-96. De träffar på människor som går ut och in ur dimensioner, inklusive Jesus Kristus som nämner holografi som förståelsemodell. 50 år före vår vetenskap.

5. Kärlekens röster. Rolf Nordell 2010.
ISBN 978-91-633-7756-3.

6. Sann Anda-böckerna av Anna Berg 1997- 2012, t ex Den nya bergspredikan.
ISBN 91-630-4769-1.

7. Jordstrålning, hälsa och forntida vetande.
Dan Mattsson 1991. ISBN 91-970972-2-5.

8. Slagrutan avslöjar naturens matematiska hemligheter. Arne Groth 1998.
ISBN 91-972909-1-2.

5 och 6 är medialt kanaliserade böcker från Jesus själv, Moder Maria, Maria Magdalena, ärkeänglarna och Moder Jord. Förklarande då och nu, skapelse och utveckling samt att vi lever i omställningsfasen till en ny tidsepok. Mycket inspirerande!