HEM

Anita Wingefors 

Östra Ämtervik - Sunne

Bild 10 - Startsidan
Bild 4 - Startsidan
Bild 8 - Startsidan
Bild 5 - Startsidan
Bild 9 - Startsidan
Bild 7 - Startsidan
Bild 6 - Startsidan

Klicka på omslagen, så får du se baksidan. Kvantjaget i ett holistiskt universum. Paradigmskifte!


Av oss skapad system- och miljökris leder förhoppningsvis till andligt uppvaknande i stor skala, till medvetenhet om hittills obeaktade dimensioner i oss som en del av förutsättningarna. Detta sagt av erfarenhet. Människan tycks vara en kosmiskt betingad varelse med kapacitet att expandera inåt mot allt subtilare nivåer av existens och kunskap. Den holografiska verklighetsmodellen visar hur medvetandet med associationens hjälp kan vara förmöget att svinga sig till dittills oprövade nivåer som så småningom integreras helt. David Bohm och Karl Pribram, fysiker och neurolog, lade på 70-talet grunden till hur kvantfysiken tros fungera inom området.

 

Att tillväxtprocessen, vilket ju allt liv handlar om, kunnat generera dagens extrema miljösituation får nog tillskrivas en alltför ytlig och otidsenlig identitet. Grovt utnyttjad av samhällsideologins köp och släng. Vi vet bättre, men varför förmår vi inte ändra på mer?? Den svårhanterliga habegärs-ångesten har åtminstone det goda med sig att den tydligt visar att vi ruvar över stora djup. Inte desto mindre vet vi att vi som samhälle har att "ta f-n i båten och ro i land". Hur??? Enligt den holografiska modellen skulle vi per definition ha det odelade kvantflödet i oss som succesivt trycker på, framkallat av tillkortakommanden.

Denna förståndsbaserade kunskap behöver idag komma fram för att balansera extrem kommersialism och ytlighet. Den finns redan fastdold i kristendomen!!

 

Modellen medför att utveckling med jordiska mått mätt mycket väl kan vara styrd, samt universum befolkat med intelligenser av för oss även högre dignitet. Redo att hjälpa, men av nödvändig hänsyn till integritet först sedan vi själva bett därom. Kärleksfulla för att de vet mer, står närmre sanningen. Den av total upplysning totalt närvarande Kristus är den sambandscentral, frekvens, inre eller yttre, som må kontaktas för att komma vidare. Rom byggdes inte på en dag, men kyrkan som andlig samhällsbärare kan generellt sett knappast sägas ha hängt med i svängarna, missat att nog tydligt poängtera budskapet om allas egen inre samhörighet med gudomen. Synd, för den vissheten stillar även missbruk av jordiska förutsättningar, samt åtminstone tillfälligt lämnande plats åt fler att leva. Tilltro gör all skillnad för ett vinna eller försvinna!! Till denna i yttersta bemärkelse tid- och formlösa värld, varat i nuet, hör för vår nivå begreppet själens reinkarnation. Allt hinns inte på ett liv!

Hjärnan ses som ett hologram i hologrammet som via ett sinnrikt återkopplingssystem tolkar till den nivå den känner igen, är bekväm med. Ständigt stadd under uppgradering såvida locket inte lagts på av vilja. Det kanske är så idag! En krutdurk!

 

Vi vet att tid är ett relativt begrepp som tillsammans med de tre rumsdimensionerna längd, bredd och höjd bildar materien, den medvetandenivå vi dagligen frotteras med. Men variabler kan varieras och medvetande sträckas till att uppfatta alltmer. Med kris följer möjlighet. Låt Dig inte förminskas till konsumtionsrobot, liv är heligt! Du har himlarna med Dig, vila i den vissheten! Jesus själv talar om holografi, se litteraturlistan. alla är kanske inte beredda att ta det andliga till sig på direkten, men sanning skämmer inte. Förståelsen minskar smärtan enär problemet blir hanterbart.


Vill förmedla den tillförsikt som kommer ur snart fyra decenniers erfarenhet och studier, egentligen hela livet. Meditationkontemplation i alla de former rekommenderas, gärna kompletterat med målande som mjuk metod att medvetandegöra referensramar.

Konst över lag justerar perceptionsmekanismen, -den heliga Gralen.

Kris - Identitet - Fysik - Andlighet