KVANTHOPP

KVANTHOPP - SE MÄNNISKAN!

Kvanthopp
- se människan!
Vision, mystik och teori längs vägen till insikt om ett som det tycks holistiskt-holografiskt medvetande.


To courage each other up to give expression for our happiness of our inner subconscious sense of us being a continuous eternity.


By love for the whole we will change the world, with everyone contributing.


These very vibrations open all inner doors in others as well as in ourselves.


I denna bok presenterade dikter och bilder är intuitivt tillkomna, strofen ovan från 1987 innan allt vad funktionsstudier heter startat. Säger detta för jag ser det intuitiva materialet som kommande djupare inifrån, sannare, mindre påverkat av tanken. Påvisandet av processen, att den över huvud taget äger rum, är egentligen mitt viktigaste meddelande. Vill också lyfta fram och tydliggöra denna process.


Om vi som mycket tyder på lever i en holistisk värld, så är det också människans skyldighet att med dagens problem bankande på porten anpassa sig till en djupare tingens ordning. Det är utvecklingens gång.


Sättet denna holistiska värld fungerar på tycks vara holografiskt, åtminstone verkar till den metoden hörande association och resonans ha passat min läggning. Kvantfysiken och holografin förklarar.
Copyright © Anita Wingefors