CIRKELNS KVADRATUR

CIRKELNS KVADRATUR

Naturens Gyllene Snitt och CIRKELNS KVADRATUR 
- en andlig utmaning
Geografiska avstånd som naturserietal och harmonierande tonfrekvenser över Europa, 
med anknytning till 
Cheopspyramiden i Giza.

Det finns många sätt att få kunskap. Ett är att låta infall och intuition råda. Vill påstå att arbetet bakom här presenterade data väsentligen följer detta mönster. Ett mönster som inte kan ignoreras, som också säger något om universum.

Cirkelns Kvadratur står av hävd för kopplingen mellan det manifesta och icke manifesta, eller andlighet och materia om man så vill. Avstånd och siffror är återkopplade både en och två gånger som för att riktigt ta skruv. Dock är det så att tonfrekvensserien bygger på just förekommande gyllene snittserie, t ex talen 3, 5 och 8, som i den heliga triangeln. De hör ihop. Fascinerande, iallafall när man inte kände till detta innan, att allting verkar stämma. Var det Pythagoras som sade att världen består av siffror? Kunskap som vår kultur inte har velat se, slängt på sophögen. Dock verkar den ha större relevans än så, i synnerhet som det gäller att i en demokrati ta sitt ansvar. För det verkar som att chakraflöde spelar i samma grupp som ljus- och tonfrekvenser, det förra klart tillhörande det andliga och bara kanske än inte förstådda (se Arne Groth i litteraturförteckningen). Vi har väl alla erfarenhet av att magkänslan, eller hjärtat, kan ge ett sannare svar än huvudet. Kanske kroppens chakran är någon sorts transformationscentraler från ett djupare inre, alias universum. Många av oss har säkert också upplevt att begreppet holografiskt medvetande fungerar, att vi mentalt kan ställa in oss på olika nivåer. Tacknämligt vore ju om allt detta kunde förklaras och erkännas.

Det borde höra hemma inom holografins och kvantfysikens område. Vad gäller kartor och geografiska avstånd så tycks det vara talen 144, 233 och 377 som gäller. Det är för övrigt först här som noggrannheten överensstämmer med Cheopspyramiden, denna tidlösa kunskapsmanifestation!

Lägger slutredovisningen först där den ger överskådlighet i min kanske lite obearbetade undersökning. Men vill inte ligga på data av denna kaliber, ju förr ut dess bättre. Kommer säkert att presentera en mer mogen version senare, fast tror att nödvändiga grunddata finns redan här.
- Välkommen med på en utmanande resa!
Anita Westlund-Wingefors, mars 2013

Fortsatt analys av Gyllene snittet och cirkelns kvadratur (pdf)

Gyllene snittet inom solsystemet(pdf)


Litteratur:
Groth, Arne: Slagrutan avslöjar naturens matematiska hemligheter, (Bokförlaget O-Liv, Ekshärad, 1998. ISBN 91-972909-1-2).
Mattsson, Dan: Jordstrålning, hälsa och forntida vetande, (Förlag: Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening, 1991. ISBN 91-970972-2-5).
Wilber, Ken (red.): Det holografiska paradigmet och andra paradoxer, (Bokförlaget Korpen, 1986; engelska 1982 ISBN 91 7374 090 X).
Wingefors, Anita: Kvanthopp – se människan!, (Recito Förlag, 2011. ISBN 978-91-86819-21-7). Copyright © Anita Wingefors