LITTERATUR

Litteratur

Det finns massor av böcker, skollitteratur och annat, men utöver mina egna (1 och2) rekommenderas:

1.Kvanthopp - se människan, 2011

ISBN 978-91-86819-21-7.


Vision, mystik och teori längs vägen till insikt om ett som det tycks holistiskt holografiskt medvetande. Poesi, litteraturstudium och egen erfarenhet.

2.Naturens Gyllene Snitt och Cirkelns Kvadratur över Värmland - en andlig utmaning, 2013.
ISBN 978-91-637-2861-7.


Grundad på en tioårig upptäckt av kyrkkrysslinjer med överliggande mönster. Geografiska avstånd som naturserietal och harmonierande tonfrekvenser över Europa, med anknytning till Cheopspyramiden i Giza.

Ett ovedersägligt bevis för en intelligens överstigande vår.

Med det var först med förrförra årets möte med gyllene snitt i forntida matematik som bollen lossnade.

3.Det holografiska paradigmet och andra paradoxer. Ken Wilber, Korpen 1986.
ISBN 91-7374-090 X.

Wilber är vetenskapsjournalist och har senare givit ut en mängd böcker, även på svenska. Tidig och därmed enklare greppbar översikt.

4.Bortre orientens mästares liv och lära. Baird T Spalding, 80-talet (slut på Edista, se antikvariat eller Regnbågsförlaget).

En vetenskapsexpedition utsänd att leta lertavlor i Himalaya 1894-96. De träffar på människor som går ut och in ur dimensioner, inklusive Jesus Kristus som nämner holografi som förståelsemodell. 50 år före vår vetenskap.

5.Kärlekens röster. Rolf Nordell 2010.
ISBN 978-91-633-7756-3.

6.Sann Anda-böckerna av Anna Berg 1997- 2012, t ex Den nya bergspredikan.
ISBN 91-630-4769-1.

7.Jordstrålning, hälsa och forntida vetande.
Dan Mattsson 1991. ISBN 91-970972-2-5.

8.Slagrutan avslöjar naturens matematiska hemligheter. Arne Groth 1998.
ISBN 91-972909-1-2.

5 och 6 är medialt kanaliserade böcker från Jesus själv, Moder Maria, Maria Magdalena, ärkeänglarna och Moder Jord. Förklarande då och nu, skapelse och utveckling samt att vi lever i omställningsfasen till en ny tidsepok. Mycket inspirerande!