Skapelsen fortsätter- Livsmod

Presentation inför ”Skapelsen fortsätter- Livsmod”,

Konst i Fryksdalens utställning i alla fryksdalskyrkorna, v 28-32 2024


Anita Wingefors

Uppståndelse 3 och 4


Ser mitt målande som djup meditation där effekten finns kvar att beskåda. En själens hälsning. Arbetar vid det här laget snabbt och processinriktat, hela serier. Dessa bilder är de sista två, av tio.


Tekniken kallas monotypi, där vattenlösliga oljefärger appliceras på samma orginalbild som upprepade gånger tryckts mot vått och fint absorberande papper. Intuitiv och effektiv arbetsmetod, innan tanken hunnit göra sitt.


För med inre bekräftelse följer också friheten att segla vidare. Skriver idag till politiker om behovet av paradigmskifte, även beträffande människan själv. Är liksom tillbaka på ruta ett, kemiingenjörens, som i tidigt möte med pH och vattens surhetsgrad fick sin första hint om missad hinsides dimension. Senare visats som ett Ettets medvetande som via holografiska strukturer arbetar sig ut i fysiken. Hur?? Vi vet idag att kvantfysik som begrepp är att lita på, det används redan inom AI och datorer. Vi vet också att all materia byggs upp av frekvenser, ett kvantfysikens område, Och då också att människan som del i denna tillvarons kvantfysikaliska natur konstant genomströmmas av och kan ge uttryck för denna fysik. Kvantgudens.


Så den från materiellt intellekt frikopplade konsten torde i princip ligga steget närmre sanningen. Talande om en Allsmäktig dynamik genom tid och rum i oss. Gud.


Dynamik att ta tillvara och luta sig mot när Jorden brinner!! Vi lever som på fem klot.


Se vidare www.artawe.se och permanent utställning i Bössviken Östra Ämtervik.


Välkommen också till min egen programpunkt under kulturveckan, 9/8 kl 16-17 i Bibliotekssalen Sunne, Paradigm Fred Feik och Miljö, samt Emterviksamatörernas fyra tillställningar fritt efter Selma Lagerlöfs Antikrists Mirakler, med start sö 4/8 kl 15 Ås Brunn Ö Ämtervik, ti 6/8 Mårbacka, etc